دستگاه مهرسازی دستگاه مهرسازی دستی ؛ دستگاه مهرسازی اتوماتیک و تامین مواد اولیه ساخت مهر و کلیشه بهمراه آموزش کامل ویدیویی فارسی ساخت مهر ژلاتینی و مهر فلزی ؛ دستگاه مهر ژلاتینی - دستگاه مهر لیزری - دستگاه مهر برجسته- پشتیبانی فنی دائمی - شغل مهر سازی ؛ شغل دوم؛ شغل اول؛ شغل یابی؛کاریابی http://mohrsazi.mihanblog.com 2018-01-21T06:02:56+01:00 text/html 2018-01-21T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی قیمت دستگاه مهر http://mohrsazi.mihanblog.com/post/118 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>قیمت دستگاه مهرسازی ژلاتینی</b></font> از 85 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان , <b>قیمت دستگاه مهر برجسته</b> از 140 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان و <b>قیمت دستگاه مهر لیزری</b> 1600000 تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است که بهمراه آموزش رایگان و یک سال گارانتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فول تعویض ارائه می گردد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://irmohr.blogfa.com/post/93" target="_blank" title="قیمت دستگاه مهر فوری"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/dastgahMohrsaz.jpg" alt="انواع دستگاه مهر " border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <b>مهر سازی</b> علاوه بر <a href="http://www.irmohr.com/news.php?extend.36" target="_blank" title="دستگاه مهر فوری"><b>دستگاه مهر</b></a> به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه مهرسازی</b> هم نیاز داریم که شامل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین مهر , اسپری مهرسازی , کاغذ کالک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و چسب دوطرفه , دسته مهر بهمراه کامپیوتر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و پرینتر مهرسازی و نرم افزار طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>قیمت مهر</b></font> ساخته شده با <a href="http://silkomohr.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی "><b>دستگاه مهرسازی</b></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کمتر از 1000 تومان است که در چند دقیقه و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با کیفیت عالی بدون نیاز به تجربه و تخصص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخته میشود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم ساخت مهر</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2018-01-07T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه مهرسازی پرسی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/117 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر پرسی</b></font> که به آن <b>دستگاه مهر برجسته</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">و <b>دستگاه مهر فلزی</b> هم می گویند قابلیت ساخت <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">انواع مهر پرسی و مهر ژلاتینی را دارد مهر پرسی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">به <b>مهر محضر</b> و <b>مهر دفترخانه</b> ها گفته میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/18" target="_blank" title="دستگاه مهر پرسی"><img src="http://silkomohr.ir/images/mohrsazi/09107716244.jpg" alt="دستگاه مهرسازی پرسی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهرهای پرسی شامل مهرهایی میشود که به <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">جوهر و استامپ نیازی ندارند و پس از استفاده <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">کاغذ را برجسته می کنند <b>ساخت مهر پرسی</b> با <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/100" target="_blank" title="میز نور مهرسازی">میز نور مهرسازی</a></b> که دارای لامپ های یووی ژاپنی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">است انجام میشود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">برای <b>مهرسازی پرسی</b> علاوه بر <font color="#FF0000"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">به <b>لوازم مهر پرسی</b> هم نیاز است نایلوپرینت , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">کالک , دسته مهر پرسی و اسپری مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09124526223</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرساز پرسی </b></font><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">آموزش مهرسازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>مواد اولیه مهر پرسی</b> <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">09381966964</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"></font><br></div> text/html 2017-12-31T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی لوازم مهر فوری http://mohrsazi.mihanblog.com/post/116 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مورد نیاز برای <font color="#CC0000"><b>ساخت مهر فوری</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شامل <b>دستگاه مهر فوری</b> , ژلاتین مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و اسپری بلک تونر , دسته مهر فوری , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک برای پرینت طرح مهر فوری و چسب <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دو طرفه می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="مهر فوری"><img src="http://irmohr.com/images/mohrha/mohr123.ir.jpg" alt="لوازم مهرسازی فوری" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهمترین اصل در ساخت مهر فوری لامپ های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/94" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی فوری">دستگاه مهرسازی فوری</a></b> است که باید حتما <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لامپ مخصوص مهرسازی</b> باشد که مثل لامپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهتابی سفید است اما نور آن آبی روشن است که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به آن لامپ یووی ماوراء بنفش می گویند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>ساخت مهر فوری در 10 دقیقه</b></font> و با قیمت کمتر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 1000 تومان انجام میشود <b>مهر فوری</b> شامل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع مهر بانکی , مهر دسته چک , مهر شرکت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و مهر پزشکی , مهر شخصی و مهر مدارس میباشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی فوری </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی فوری <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی فوری</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر فوری</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09381966964</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-12-24T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی فروش دستگاه مهر http://mohrsazi.mihanblog.com/post/115 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>فروش انواع دستگاه مهر سازی</b></font> با لوازم مصرفی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت مهر بهمراه آموزش مهرسازی رایگان و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b> با قابلیت ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع مهر فلزی , مهر ژلاتینی و کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/75" target="_blank" title="فروش دستگاه مهرسازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1549019/mohrearzanjelatini.jpg" alt="فروش دستگاه مهر " align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <font color="#000099"><b>ساخت مهر فوری</b></font> که در 10 دقیقه و با هزینه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کمتر از 1000 تومان انجام میشود علاوه بر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی">دستگاه مهر سازی</a></b> به ژلاتین خام , اسپری مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و دسته مهر , کاغذ کالک , مایع ژلاتین شور و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فرچه شستشو نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای آماده کردن مهر به لامپ های مخصوص مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نیاز داریم <font color="#FF0000"><b>لامپ یووی مخصوص مهرسازی</b></font> مثل لامپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهتابی سفید است اما نور آن آبی روشن است ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با نور یووی ماوراء بنفش بسیار ساده است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/42" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر">دستگاه مهر</a></b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه مهرسازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931<br></font></div> text/html 2017-12-17T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی سایت مهر سازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>سایت</b> تخصصی <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/75" target="_blank" title="فروش دستگاه مهرسازی"><b>فروش دستگاه مهر سازی</b></a> بهمراه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی رایگان , تامین <b>لوازم مهرسازی</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پشتیبانی پس از فروش دائمی مناسب ساخت انواع <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر ژلاتینی , مهر برجسته و کلیشه فلزی و ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/AnvaMohr.jpg" alt="سایت دستگاه مهر سازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/74" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر">دستگاه مهر</a> از یک میز با تعدادی لامپ مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی و بردهالی دیجیتال برای روشن نمودن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ ها تشکیل شده که چاپ طرح مهر روی ژلاتین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">را انجام میدهد برای <b>خرید دستگاه مهر سازی</b> باید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">دقت نمود تا لامپ های دستگاه از نوع یووی مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی باشد که مانند لامپ مهتابی سفید است اما <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نور آن آبی روشن است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">علاوه بر <b>دستگاه ساخت مهر</b> باید در <font color="#FF0000"><b>خرید لوازم مهر </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نیز دقت نمود ژلاتین ژاپنی یا آلمانی با کیفیت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه انواع دسته مهر اتوماتیک و فشاری , کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک آلمانی و اسپری راپید ایتالیایی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مواد مصرفی مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-12-10T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی فروش دستگاه مهر ژلاتینی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ژلاتینی">دستگاه مهرسازی ژلاتینی</a></b> از یک میز نور یووی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با تعدادی <b>لامپ یووی ماوراء بنفش مخصوص <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهرسازی</b> و بردهای دیجیتالی تشکیل شده که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/mohrearzanjelatini.jpg" alt="دستگاه مهر ژلاتینی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <font color="#FF0000"><b>دستگاه مهر ژلاتینی</b></font> میتوان انواع مهر بانکی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و مهر دسته چک , مهر شخصی , مهر شرکت و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر پزشکی را ساخت علاوه بر مهر ژلاتینی با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">این دستگاه می توان انواع کلیشه ژلاتین برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت کلیشه کارتن سازی و کلیشه دستگاه چاپ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">سیلک را هم ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت مهر ژلاتینی علاوه بر <b>دستگاه مهر</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">به <b>لوازم مهر ژلاتینی</b> هم نیاز داریم که شامل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین خام , کاغذ کالک , اسپری مهرسازی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع دسته مهر می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/63" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ژلاتینی">دستگاه مهر ساز ژلاتینی</a></b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش ساخت مهر ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مواد اولیه مهر ژلاتینی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 85 هزار تا 940 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-12-03T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی خرید اینترنتی دستگاه مهرسازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/112 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی">خرید دستگاه مهرسازی</a></b> از طریق اینترنت و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از سایت های معتبر<b> فروش دستگاه مهر</b> هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">امکان پذیر است برای <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر"><b>خرید دستگاه مهر</b></a> چه بصورت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>اینترنتی</b> یا حضوری باید دقت نمود که درون دستگاه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ های یووی مخصوص مهرسازی بکار رفته باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/79" target="_blank" title="خرید اینترنتی دستگاه مهرسازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrB12000.jpg" alt="خرید دستگاه مهرسازی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>لامپ مخصوص مهرسازی</b></font> مانند لامپ مهتابی است اما <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نور آن <b>ابی روشن ماوراء بنفش</b> است لامپ آبی رنگ که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بعضی از افراد سودجو درون دستگاه مهر قرار میدهند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ تست اسکناس است و برای مهرسازی مناسب نیست <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بعد از <b>دستگاه مهرسازی</b> مهمترین نکته در ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>خرید لوازم مهرسازی</b></font> درجه یک و با کیفیت است البته <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>پرینتر مخصوص مهرسازی</b> هم بسیار مهم است و باید در <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خرید آن دقت نمود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار طراحی مهر فارسی </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">پکیج طرح مهر رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مواد اولیه مصرفی مهرسازی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 950 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-11-26T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه مهرساز http://mohrsazi.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>فروش دستگاه مهر ساز</b></font> و<b> کلیشه ساز</b> دستی</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یا اتوماتیک با آموزش رایگان و تامین قطعات و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://www.mohr123.ir/index.php?cPath=2&amp;Vsid=38fed713f6c29ae5a0c75fa8e01d36ee" target="_blank" title="لوازم مهرسازی">لوازم مهر سازی</a></b> با گارانتی یک ساله و نرم افزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">طراحی مهر فارسی از 70 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title="دستگاه مهرساز"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/AnvaMohr.jpg" alt="دستگاه مهرساز" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهرسازی</b> را میتوان در یک فضای کوچک و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با سرمایه کم براحتی در چند ساعت شروع کرد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و دارای شغلی بسیار پردرآمد و کم هزینه شد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت یک مهر اماده کمتر از 10 دقیقه زمان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">می برد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای مهرسازی به <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر"><b>دستگاه مهر</b></a> , ژلاتین مهر, کاغذ <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کالک , اسپری مهرسازی و انواع دسته مهر نیاز <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">داریم کلمپیوتر و<b> پرینتر مخصوص مهرسازی</b> هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مورد نیاز است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهرسازی رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مواد اولیه مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-11-19T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی فروشگاه لوازم مهرسازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/110 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>فروش لوازم مورد نیاز مهرسازی</b></font> و کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بصورت خرید حضوری یا اینترنتی در <b>فروشگاه <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>اینترنتی مواد اولیه مهرسازی</b> , انواع ژلاتین آلمانی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و ژاپنی , <a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/78" target="_blank" title="فروش دستگاه مهرسازی "><b>انواع دستگاه مهر سازی</b></a> و کلیشه سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/96" target="_blank" title="مواد اولیه مهرسازی"><img src="http://irmohr.com/images/mohrha/mohr123.ir.jpg" alt="لوازم مهرسازی" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای مهر سازی علاوه بر <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/76" target="_blank" title="خرید دستگاه مهر "><b>دستگاه مهر</b></a> و ژلاتین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خام به اسپری مخصوص مهرسازی, دسته مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فشاری یا پلاستیکی, کاغذ کالک برای پرینت طرح <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر آماده , پرینتر مخصوص ساخت مهر , کامپیوتر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و نرم افزار طراحی مهر بهمراه طرح مهر آماده <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <b>خرید لوازم مهر سازی</b> باید به مراکز فروش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">معتبر مراجعه نمود تا هم جنس درجه یک و هم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">قیمت مناسب عرضه شود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/85" target="_blank" title="دستگاه مهرساز">دستگاه مهر ساز </a></font></b></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مصرفی مهر سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-11-12T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی قیمت ژلاتین مهر http://mohrsazi.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یکی از مهمترین<font color="#FF0000"><b> ملزومات مهرسازی</b></font> که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت مهر بسیار با اهمیت است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ژلاتین مهرسازی</b> است که بهترین نوع آن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://www.mohr123.ir/product_info.php?cPath=31&amp;products_id=107&amp;Vsid=e99445c79d1dd3b9cf6d2eb4e3c99a6e" target="_blank" title="ژلاتین ژاپنی ">ژلاتین ژاپنی</a></b> و ژلاتین آلمانی است <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/28" target="_blank" title="انواع دستگاه مهر"><b>دستگاه مهر</b></a> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هم باید دارای لامپ های یووی مخصوص مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و بردهای دیجیتالی باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/49" target="_blank" title="وسایل مهرسازی"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/457/1368603/MavadeMohr.jpg" alt="لوازم مهرسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بجز <b>دستگاه مهرسازی</b> و ژلاتین خام برای ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اماده به دسته مهر , کاغذ کالک , چسب دوطرفه و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اسپری مهرسازی , جوهر مهر , استامپ , فرچه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شستشو و حلال ژلاتین شور نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="قیمت دستگاه مهرسازی">قیمت دستگاه مهر سازی</a></b> برحسب دستی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اتوماتیک بودن , تعداد لامپ ها , تایمر و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بدنه دستگاه متغیر است<b> دستگاه مهرسازی دستی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 230 هزار تومان و <b>دستگاه <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهرسازی اتوماتیک</b> از 600 هزار تا 880 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان است <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>نرم افزار طراحی مهر فارسی </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-10-22T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی خرید دستگاه مهر سازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/108 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بهترین راه برای <font color="#FF0000"><b>خرید دستگاه مهر</b></font> و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>لوازم مهرسازی</b> مراجعه به شرکت های معتبر <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/75" target="_blank" title="فروش دستگاه مهرسازی">فروش دستگاه مهرسازی</a></b> است که هم از لحاظ</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">کیفیت و هم گارانتی معتبر باشند <b>دستگاه مهر سازی </b><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">از تعدادی لامپ تشکیل شده که حتما باید لامپ <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">یووی مخصوص مهرسازی باشد <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1588804/MohrsaziGheymat.jpg" alt="قیمت دستگاه مهرسازی" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">علاوه بر <a href="http://silkomohr.mihanblog.com/post/105" target="_blank" title="خرید دستگاه مهرسازی"><font color="#CC0000"><b>خرید دستگاه مهرسازی</b></font></a> و <b>خرید مواد <br></b></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>اولیه مهرسازی</b> برای شروع به کامپیوتر , پرینتر <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مخصوص مهر سازی و نرم افزار طراحی مهر <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">بهمراه <b>نمونه طرح آماده مهرسازی</b> نیاز داریم <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">مهرسازی را می توان در یک فضای کوچک و <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">با <b>سرمایه کم </b>در چند ساعت راه اندازی نمود <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">ساخت مهر شغلی بسیار پردرآمد و زودبازده <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">است که با کمتر از چند صد هزار تومان قابل <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">راه اندازی است <br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی تعویض فول <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهر سازی <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><b>ملزومات مهر سازی</b></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان <br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09124526223</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">09192510283</font></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="times new roman,times,serif"></font></font><br></div> text/html 2017-10-15T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی انواع مهر http://mohrsazi.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر</b> و <b>مهرسازی</b> انواع مختلفی دارد که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شامل <b>مهر ژلاتینی</b> ,<b> مهر فلزی</b> و مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لیزری می شود <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی "><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهرسازی</b></font></a> ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع مهر را با کیفیت عالی و در چند دقیقه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انجام میدهد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/ShogleMohr.jpg" alt="انواع دستگاه مهر " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>ساخت مهر ژلاتینی</b> و مهر فلزی برجسته با <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohr123.mihanblog.com/post/69" target="_blank" title="میز نور مهرسازی">میز نور مهرسازی</a></b> انجام میشود که دارای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لامپ های یووی ماوراء بنفش است و ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر لیزری با <b>دستگاه مهرسازی لیزری</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <b>ساخت مهر</b> علاوه بر <font color="#CC0000"><b>دستگاه مهر</b></font> به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مواد اولیه مهرسازی نیاز داریم که شامل <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین مهرسازی , دسته مهر , کاغذ کالک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای پرینت طرح مهر , اسپری مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه کامپیوتر , نرم افزار طراحی مهر و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپگر مخصوص مهرسازی می باشد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت مهر برجسته فلزی بجای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین از <b>نایلوپرینت</b> و بجای دسته مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">معمولی از دسته مهر فلزی استفاده میشود <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای ساخت مهر لیزری از <b>فوم مهر لیزری</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش رایگان مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">لوازم مهرسازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>نرم افزار فارسی طراحی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">صدها طرح مهر رایگان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول تعویض</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-10-08T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه مهر سازی با آموزش http://mohrsazi.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/86" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ارزان قیمت">دستگاه مهرسازی ارزان قیمت</a></b> با <b>آموزش </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">رایگان و تامین <b>لوازم مهرسازی</b> از 70 هزار <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تومان با لامپ های ماوراء بنفش مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی و بردهای دیجیتال اصلی قابلیت ساخت <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انواع مهر ژلاتینی , مهر برجسته و کلیشه <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/mohrdasti.jpg" alt="دستگاه مهرسازی دستی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>دستگاه مهر سازی</b> از یک میز نور با لامپ های <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یووی و بالاست های دیجیتالی تشکیل شده که <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ طرح مهر روی ژلاتین را انجام میدهد به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">این میز نور , <b>دستگاه مهرسازی دستی</b> هم می گویند <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهر سازی اتوماتیک</b></font> هم میز نور و هم مخزن <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">شستشوی اتوماتیک دارد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه <b>دستگاه ساخت مهر</b> به <b>مواد اولیه مهر سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و پرینتر مهرسازی , کامپیوتر و نرم افزار طراحی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر هم نیاز داریم <b>ملزومات مهر سازی</b> شامل ژلاتین <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">خام , پایه مهر , اسپری مهرسازی , مایع ژلاتین شور <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و فرچه شستشو می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی دستی </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 230 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه اتوماتیک مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 600 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-10-01T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی مهر سازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><b>مهرسازی</b></font> شامل ساخت انواع <b>مهر ژلاتینی</b> و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر برجسته</b> و <b>مهر لیزری</b> می شود که برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ساخت مهر محضر , مهر دفترخانه , مهر پزشکی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و مهر شرکتی , مهر بانکی و مهر دسته چک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کاربرد دارد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/dastgahMohrsaz.jpg" alt="دستگاه مهر سازی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی "><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهرسازی</b></font></a> علاوه بر ساخت مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">می توان <b>انواع کلیشه فلزی</b> برای طلاکوب و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تامپو و داغی و همچنین کلیشه ژلاتینی برای <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">چاپ غلطکی و <b>کلیشه کارتن سازی</b> را هم ساخت</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مورد نیاز مهر سازی</b> شامل <font color="#CC0000"><b>دستگاه مهر </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">بهمراه ژلاتین مهرسازی , اسپری مهرسازی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">کاغذ کالک , دسته مهر اتوماتیک بهمراه نرم <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">افزار طراحی مهر , کامپیوتر و پرینتر مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرسازی می باشد</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش مهر سازی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهر سازی</b> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">یک سال گارانتی فول <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 850 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div> text/html 2017-09-24T00:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه مهرسازی 70 هزار تومان http://mohrsazi.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/86" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی ارزان قیمت">دستگاه ارزان قیمت مهرسازی</a></b> 70 هزار تومان <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با <b>دو لامپ یووی ماوراء بنفش</b> مخصوص مهرسازی</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و برد دیجیتالی بهمراه آموزش رایگان مهرسازی و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم مهرسازی</b> و نمونه طرح های آماده مهرسازی</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/MohrsazieArzan.jpg" alt="دستگاه مهرسازی ارزان قیمت" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"><br></font></div><div align="center"><br><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/54" target="_blank" title="دستگاه مهر دو لامپ ژاپنی">دستگاه مهرسازی دو لامپ ژاپنی</a></b> با دو لامپ یووی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">هیتاچی ژاپنی , برد دیجیتال اصلی با یک سال گارانتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">فول تعویض و آموزش رایگان 130 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهرسازی بدنه استیل</b></font> با چهار لامپ ماوراء بنفش <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژاپنی و بالاست های دیجیتالی اصلی با یک سال گارانتی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و تایمر دار 230 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی اتوماتیک</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با لامپ های یووی ژاپنی - بردهای دیجیتالی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">با مخزن شستشوی اتوماتیک - فرچه موی یال <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">اسب دست بافت - موتور و گیربکس آلمانی</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">وکیوم دار چهار جهته با بدنه استیل ضد آب <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و ضد اشعه از 600 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09193519931</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"></font><br></div> text/html 2017-09-16T23:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه حکاکی روی مهر http://mohrsazi.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <font color="#CC0000"><b>حکاکی روی مهر</b></font> و کلیشه به <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/68" target="_blank" title="میز نور مهر سازی ">میز نور مهرسازی</a> بهمراه مواد اولیه و <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>آموزش حکاکی مهر</b> نیاز داریم کامپیوتر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">و نرم افزار طراحی مهر با پرینتر مخصوص <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">حکاکی مهر هم مورد نیاز است</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/dastgahMohrsaz.jpg" alt="دستگاه حکاکی روی مهر " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>چاپ طرح مهر روی ژلاتین</b> با نور یووی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">انجام میشود پس از چاپ طرح مهر باید <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">ژلاتین را با فرچه و حلال شستشو داد تا <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهرآماده شود</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000"><b>دستگاه حکاکی مهر</b></font> در دو مدل دستی و اتوماتیک <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">تولید میشود <b>دستگاه دستی حکاکی مهر</b> فقط <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">طرح مهر را روی ژلاتین حکاکی میکند و شستشوی <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهر با دست انجام میشود اما <b>دستگاه اتوماتیک حکاکی <br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>مهر</b> تمام مراحل را اتوماتیک انجام میدهد <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF"><b>دستگاه حکاکی مهر</b></font> <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">آموزش حکاکی مهر <br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><b>لوازم حکاکی مهر </b><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از 70 هزار تا 880 هزار تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09124526223</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">09192510283</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-09-02T23:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی ساخت مهر در خانه http://mohrsazi.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">برای <b>مهرسازی در خانه</b> بغیر از <br><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی">دستگاه مهرسازی</a> و <b>لوازم مهرسازی</b> به <br>پرینتر مهرسازی , نرم افزار طراحی مهر <br>و کامپیوتر بهمراه تاریکخانه نیاز داریم ساخت <br>مهر در منزل بسیار ساده و کم هزینه است<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/MohrjelatiniArzan.jpg" alt="دستگاه مهر ژلاتینی خانگی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><b>قیمت ساخت مهر</b> در منزل کمتر <br>از 1000 تومان است که در مدت زمان <br>حدود 10 دقیقه ساخته میشود مهرسازی <br>را میتوان در خانه و بعنوان یک <b>شغل <br>پردرامد خانگی</b> و شغل دوم زودبازده <br>در نظر گرفت<br><br>مهمترین نکته در مهرسازی طرح <br>مهر پرینت گرفته شده و سپس لامپ یووی<br>دستگاه است که باید لامپ بلک لایت <br>ماورائ بنفش مهرسازی باشد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی یووی</b></font> <br>آموزش رایگان مهرسازی <br><a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/101" target="_blank" title="ملزومات مهرسازی "><b>ملزومات مهرسازی</b> </a><br>یک سال گارانتی فول <br>از 70 هزار تومان<br><br>09381966964<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-26T23:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی ملزومات مهر سازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/101 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">از مهمترین و اصلی ترین <font color="#CC0000"><b>ملزومات مهرسازی</b></font> <br>میتوان به <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/98" target="_blank" title="میز نور مهرسازی"><b>میز نور مهرسازی</b></a> اشاره نمود که باید <br>دارای <b>لامپ یووی ماوراء بنفش</b> باشد لامپ های <br>تست اسکناس و لامپ مهتابی معمولی که بعضی <br>افراد درون <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی "><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهرسازی</b></font></a> قرار می دهند برای <br>مهرسازی مناسب نیست <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/MavadeMohr.jpg" alt="مواد اولیه مهرسازی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>بعد از <b>دستگاه ساخت مهر</b> , ژلاتین مهرسازی هم خیلی <br>مهم است <b>ژلاتین ژاپنی</b> و <b>ژلاتین آلمانی</b> از بهترین نوع<br>ژلاتین مهرسازی است اسپری بلک تونر , دسته مهر فشاری<br>و معمولی , کاغذ کالک برای پرینت طرح مهر آماده و <br>نرم افزار طراحی مهر بهمراه <b>چاپگر مهرسازی</b> هم جزء<br>ملزومات ساخت مهر است<br><br>برای <b>ساخت مهر فلزی</b> بجای ژلاتین از ماده سخت تری <br>بنام نایلون پرینت و بجای دسته مهر ژلاتینی از دسته <br>مهر فلزی استفاده میشود برای <b>ساخت مهر لیزری</b> هم <br>از فوم مهر لیزری و دسته مهر لیزری استفاده می شود<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی فوری</b></font><br>یک سال گارانتی فول <br>لوازم مهرسازی <br><b>آموزش ساخت مهر</b><br><font color="#CC0000"><b>نرم افزار طراحی مهر فارسی </b></font><br>صدها نمونه طرح مهر رایگان <br>از 70 هزار تا 880 هزار تومان<br><br>09381966964<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-19T23:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی نکاتی درباره مهرسازی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">مهمترین و اصلی ترین نکته در ساخت <br>مهر , <a href="http://mohrbarjaste.mihanblog.com/post/67" target="_blank" title="دستگاه مهرسازی "><font color="#CC0000"><b>دستگاه مهرسازی</b></font></a> است که باید <br>دارای لامپ های یووی ماوراء بنفش باشد <br>لامپ تست اسکناس و لامپ مهتابی برای ساخت <br>مهر مناسب نیست <br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/shoghlDaramad.jpg" alt="دستگاه مهرسازی " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>نکته دوم در مهرسازی <font color="#CC0000"><b>پرینتر مهرسازی </b></font><br>است که مناسب ترین نوع چاپگر مهرسازی <br>مدل اچ پی لیزری است که چاپ طرح مهر <br>روی کاغذ کالک را بسیار با کیفیت و پر رنگ <br>انجام میدهد<br><br>یکی از نکات مهم دیگر در مهر سازی , <b>لوازم <br>مهرسازی</b> است که باید درجه یک و از <br>بهترین نوع مواد اولیه باشد<br><br><font color="#3333FF"><b>دستگاه مهر سازی</b></font> <br>یک سال گارانتی فول <br>آموزش مهرسازی رایگان <br><b>مواد اولیه مهرسازی</b> <br>از 70 هزار تومان<br><br>09192510283<br>09124526223<br><br></font></div> text/html 2017-08-12T23:55:00+01:00 mohrsazi.mihanblog.com سهیل چاوشی دستگاه مهر سازی ژلاتینی http://mohrsazi.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5"><b>مهرسازی ژلاتینی</b> با <a href="http://irmohr2.mihanblog.com/post/98" target="_blank" title="میز نور مهرسازی"><font color="#CC0000"><b>میز نور مهرسازی</b></font></a> <br>براحتی در کمتر از 10 دقیقه با کیفیت عالی <br>انجام میشود علاوه بر <a href="http://mohrsazi.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title="دستگاه مهر سازی"><font color="#000099"><b>دستگاه مهرسازی</b></font></a> برای <br>ساخت مهر ژلاتینی به <b>مواد اولیه مهر ژلاتینی</b> <br>و <b>نرم افزار طراحی مهر</b> و چاپگر برای چاپ طرح <br>مهر نیاز داریم<br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/531/1590123/MohrjelatiniArzan.jpg" alt="دستگاه مهرسازی ژلاتینی" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br><b>طرح مهر آماده</b> را باید روی کاغذ کالک و یا طلق <br>ترنس پرینت گرفته با <b>ژلاتین خام</b> درون میز نور یووی <br>بمدت 10 دقیقه نوردهی کرد سپس با فرچه و حلال <br>آن را شستشو داد تا برجسته شود <br><br><b>قیمت ساخت مهر ژلاتینی</b> با دستگاه مهرسازی <br>کمتر از 1000 تومان است که با توجه به فروش <br>مهر بالای 10 هزار تومان میتوان این شغل را <br>شغلی بسیار پردرآمد و زودبازده دانست <br><br><font color="#000099"><b>دستگاه مهر ژلاتینی</b></font> <br>آموزش مهرسازی ژلاتینی<br>یک سال گارانتی فول<br><b>لوازم مهر ژلاتینی</b> <br>از 70 هزار تومان<br><br>09193519931<br>09124526223<br><br></font></div>